100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny

Dňa 11. novembra 2018 sa konala pietna spomienka na Starom cintoríne v Žiline pri príležitosti stého výročia ukončenia I. svetovej vojny. O jedenástej hodine a jedenástej minúte zaznela štátna hymna Slovenskej republiky, a potom nasledovalo kladenie vencov pri Pamätníku prvých obetí I. svetovej vojny. Presne v tomto čase v roku 1918 zaznela posledná salva pri podpise prímeria medzi spojencami a Nemeckom vo francúzskom meste Compiègne, ktorým sa skončila Veľká vojna. Pre hrôzy a útrapy tejto vojny bol 11. november vyhlásený za „Deň vojnových veteránov,“ známy aj ako „Deň červených makov.“ Pietnej spomienky sa zúčastnili členovia Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Žiline, zástupcovia Únie vojnových veteránov, Klub vojenských výsadkárov Žilina a ďalší hostia. Po ukončení pietnej spomienky sa potom presunuli na židovský cintorín, kde je pochovaných dvadsať vojakov z I. svetovej vojny.

Viac si môžete prečítať, keď si kliknete na zvýraznený text „Žilina Gallery“ v tejto vete.