2% pre KEHILA Žilina, n.o.

KEHILA Žilina, n.o. by Vás  týmto chcela požiadať o poukázanie 2%  z Vašej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie 2018. Podobne ako minulé roky budú poukázané financie použité v súlade so stanovami neziskovej organizácie, teda napr. na financovanie webstránky, ktorú práve čítate, na podporu akcií organizovaných našou Židovskou náboženskou obcou Žilina, ktorá je zriaďovateľom neziskovej organizácie, prípadne na spolufinancovanie vytvorenia knižnice pri Múzeu židovskej kultúry v Žiline.

Ďakujeme.

Údaje potrebné pre Vás na poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmu:

IČO:                                                 42168163

Právna forma:                                  nezisková organizácia

Obchodné meno (názov):                KEHILA Žilina, n.o.

Sídlo

Ulica:                                                Hollého

Číslo:                                                9

PSČ:                                                 010 01

Mesto:                                              Žilina