2% pre KEHILA Žilina, n.o.

KEHILA Žilina, n.o. by Vás  týmto chcela požiadať o poukázanie 2%  z Vašej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie 2017. Podobne ako minulé roky budú poukázané financie použité v súlade so stanovami neziskovej organizácie, teda napr. na podporu akcií organizovaných našou Židovskou náboženskou obcou Žilina, ktorá je zriaďovateľom neziskovej organizácie, ale aj na financovanie webstránky, ktorú práve čítate, poprípade na spolufinancovanie vytvorenia knižnice pri Múzeu židovskej kultúry v Žiline.

Ďakujeme.

Údaje potrebné pre Vás na poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmu:

IČO:                                                 42168163

Právna forma:                                  nezisková organizácia

Obchodné meno (názov):                KEHILA Žilina, n.o.

Sídlo

Ulica:                                                Hollého

Číslo:                                                9

PSČ:                                                 010 01

Mesto:                                              Žilina