ŽNO v SR a ČR

 Židovská obec Praha  Židovská obec Teplice  Židovská obec Ostrava  Židovská obec Liberec  Židovská obec Olomouc  Židovská obec Brno  Židovská obec Děčín  Židovská náboženská obec Komárno  Židovská náboženská obec Banská Bystrica  Židovská náboženská obec Nové Zámky  Židovská náboženská obec Košice  Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR  Chabad of Central Slovakia

Židovské múzeá a pamiatky

 Slovenské židovské dedičstvo  Expozícia Judaík Žilina  Expozícia Judaík Prešov  Expozícia Judaík Trnava  Židovské múzeum Bratislava  Chatam Sofer wikipedia  Židovské múzeum Praha  Židovské pamiatky v Žiline

Úryvok časť 7

Rudolf Szél a ďalší, vo výbore pracovali riaditeľ židovskej ľudovej školy Jozef Šalgo, lekár Eugen Gross atď.31 Ešte v roku 1938 je starostom Okresného grémia obchodníctva v Žiline František Reich a riaditeľom Jozef Gál. Obaja pozývajú členov na valné zhromaždenie grémia v Grand Bio Universum, ktoré 20. marca 1938 schválilo...

Úryvok časť 6

Od roku 1931 stojí budova Sokolovne a v tom istom roku dokončili neologickú synagógu. Roku 1935 zriadili letisko a začala sa stavba nového evanjelického kostola a fary. Roku 1936 vybudovali prvú automatickú telefónnu ústredňu, založili Múzeum Žiliny a okolia. Na Veľkej okružnej vznikla I. štátna ľudová škola. Žilina má ambície:...

Úryvok časť 5

že židia, ktorých v okolitých dedinách vyrabovali, boli donútení utiecť do Žiliny, aby si zachránili svoj život. Vedenie mesta ale rozhodlo, že títo židia musia do 15. apríla 1919 Žilinu opustiť. Pritom vo svojich obciach nemajú kam ísť, pretože ich obydlia boli zbúrané a ich životy sú ohrozené. Spierer vyzdvihuje...

Úryvok časť 4

To stačilo k tomu, aby votrelci ich byt obišli.18 V Budatíne, ktorý je dnes súčasťou Žiliny, napadli v noci bohatého žida W. Prišli k nemu a žiadali všetko, čo vraj za vojny od nich nahrabal, a hrozili mu smrťou. W. im dovolil, aby si všetko vzali.19 Nepokoje boli aj v...