Judaizmus

 JUDAIZMUS Čo je to judaizmus?   Na otázku, čo je to judaizmus, by veľa ľudí, či už židov alebo nežidov, okamžite odpovedalo, že je to náboženstvo. Náboženstvo praktizované židmi. Je vyznavač judaizmu potom automaticky žid, alebo Žid? Zložitá otázka a ešte zložitejšia odpoveď, nehovoriac o tom, že ju...

Židovské sviatky

Židovský sviatok Tabuľka civilných dátumov židovských sviatkov 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 T“U bi-š’vat 21.01.2019 (5779) 10.02.2020 (5780) 28.01.2021 (5781) 17.01.2022 (5782) Purim 21.03.2019 (5779) 10.03.2020 (5780) 26.02.2021 (5781) 17.03.2022 (5782) Pesach 20.04.2019 (5779) 09.04.2020 (5780) 28.03.2021 (5781) 16.04.2022 (5782) La“G ba-omer 23.05.2019 (5779) 12.05.2020 (5780) 30.04.2021 (5781) 19.05.2022 (5782) Šavuot 09.06.2019...

Požehnanie a modlitba

Požehnanie a modlitba  Význam modlitby v živote Židov Význam modlitby pre Židov indikuje už pôvod hebrejského slova modlitba – tefila, odvodeného od slovného koreňa l’hitpalel, znamenajúceho súdiť, posudzovať sa. Na prvý pohľad možno prekvapivý význam, na druhej strane je to presne vystihnutý význam židovskej modlitby. Či už ďakujeme,...