Základné modlitby

Základné modlitby Šema – vyznanie viery. Šema je centrálnou modlitbou každej židovskej liturgickej knihy - siduru. Je to jedna z prvých modlitieb, ktorú sa učia židovské deti. Pri modlitbe Šema, ktorú recitujeme minimálne dvakrát denne, a s ktorou na perách usíname, vyslovujeme každé slovo s maximálnou pozornosťou. Ortodoxní...

Modlitby na šabat

Modlitby na šabat   Lhadlik – zapálenie sviečok. Toto požehnanie recituje žena pri zapaľovaní sviečok večer, pred začiatkom šabatu. Vždy zapaľuje dve sviece najneskôr 18 minút pred západom slnka. Zapáli sviece, zamáva nad nimi rukami, zakryje si oči a prednesie nasledovnú modlitbu: Požehnaný buď Pane, náš Boh, Kráľ...

Požehnania

Požehnania v judaizme     Modeh Ani – požehnanie pri vstávaní. Podľa tradície, pri prebúdzaní si B-h obnovuje dušu v rámci nášho tela za účelom prežitia ďalšieho dňa. Niekedy sa to zrovnáva so vzkriesením. Tak ako je nám ráno umožnené znovu vidieť svetlo a vnímať svet okolo...