Pesach

14 Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho sláviť ako Pánov sviatok: z pokolenia na pokolenie ho budete sláviť ako večité ustanovenie!15 Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Ihneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od prvého až do siedmeho dna...

LaG-ba-omer

15 Odo dňa, keď ste po sobote obetovali svoj podávací snop, budete počítať sedem plných týždňov 16 Musíte počítať až do dňa, ktorý nasleduje po siedmej sobote, čiže päťdesiat dní. Vtedy prinesiete Pánovi potravinovú obetu z nového (obilia) ... Levitikus 23:15-16 La“G Ba-Omer je sviatok menšieho významu. Je súčasťou obdobia...

Šavuot

15 Odo dňa, keď ste po sobote obetovali svoj podávací snop, budete počítať sedem plných týždňov16 ..až do dňa, ktorý nasleduje po siedmej sobote, čiže päťdesiat dní. Vtedy prinesiete Pánovi potravinovú obetu z nového (obilia) 21 V ten istý deň zvoláte sväté zhromaždenie. Vtedy nesmiete vykonávať nijakú služobnú prácu. To...

Tiša bi Av

3 ... a spýtať sa kňazov, ktorí sú v dome Pána zástupov, a prorokov: "Mám plakať a postiť sa v piatom mesiaci , ako som to robil už toľko rokov?" ... Zachariáš 7:38 V piatom mesiaci, na siedmy deň mesiaca - v devätnástom roku kráľa Nabuchodonozora, babylonského kráľa - prišiel...