ŽNO v SR a ČR

 Židovská obec Praha  Židovská obec Teplice  Židovská obec Ostrava  Židovská obec Liberec  Židovská obec Olomouc  Židovská obec Brno  Židovská obec Děčín  Židovská náboženská obec Komárno  Židovská náboženská obec Banská Bystrica  Židovská náboženská obec Nové Zámky  Židovská náboženská obec Košice  Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR  Chabad of Central Slovakia...

Židovské múzeá a pamiatky

 Slovenské židovské dedičstvo  Expozícia Judaík Žilina  Expozícia Judaík Prešov  Expozícia Judaík Trnava  Židovské múzeum Bratislava  Chatam Sofer wikipedia  Židovské múzeum Praha  Židovské pamiatky v Žiline