Poďakovanie darcom

Aj touto cestou chce naša obec vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí v prvom polroku 2008 prispeli na činnosť obce a na náklady spojené s vydaním knihy „Židia v Žiline“. Najväčšími darcami boli: E. Pick - USA F.Feran - USA M.Ganik - Česká Republika Rachel a Gavriel Freyberger - Izrael Rodina Kohn...