Cena Nadácie Tatra banky

Marek Adamov a kolektív Truc sphérique získali Cenu poroty v rámci 23. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie a to za koordináciu projektu rekonštrukcie Novej synagógy v Žiline. Cena poroty bola v rámci takmer štvrťstoročnej histórie Cien Nadácie Tatry banky udelená po prvýkrát.