Chanuka 5778

Prvú chanukovú sviečku sme spoločne zapálili 12.12.2017 večer v reštaurácii Magnólia. Ako je zvykom, zapálil ju najstarší člen našej obce. Deti zarecitovali básničky, zaspievali pesničky a za to dostali sladké odmeny. Nasledovalo občerstvenie a v rámci neho aj jedlo pripravované na oleji – šišky, na pripomienku zázraku, ktorého si týmto sviatkom pripomíname. To, ako sa dá netradične pripraviť na chanuku, svedčí aj ozdoba v tvare hračky – trendel, s ktorou sa deti hrávajú počas tohto sviatku. Túto ozdobu mal rabín Míša Kapustin pripevnenú na klope svojho saka.