Chanuka

... 25. kisleva sú dni Chanuka, ktorých je osem... tie boli určení sviatkom s Hallel a ďakovaním... Šabat 21b, Babylónsky Talmud Chanuka (voľne preložené ako chanu – utáborili sa k boju a ka – číslovka 25) alebo sviatok svetiel, pravdepodobne najznámejší židovský sviatok aj medzi nežidmi, začína 25....