Klub Židovskej náboženskej obce Žilina

Vážení členovia a priatelia ŽNO Žilina,

pravidelné stretnutia členov a sympatizantov ŽNO Žilina pod názvom „Klub ŽNO“ sa konajú každý prvý piatok v mesiaci o 18,00 hod. v priestoroch modlitebne na Dlabačovej ul. 15. Diskusie o práci a novinkách ŽNO v Žiline, o živote nielen Židov v Žiline, sú pravidelnou súčasťou týchto stretnutí.

Najbližšie stretnutie Klubu pri Židovskej náboženskej obci v Žiline sa uskutoční dňa 5.6.2009 (prvý piatok v mesiaci jún) o 18:00 hodine, ako zvyčajne, v priestoroch modlitebne na Dlabačovej ul. 15. Všetci sú vítaní.

ŽNO Žilina