Knižná novinka

Lívia Katona: Sociálna práca a dobročinnosť v židovskej komunite

Cieľom tejto knihy je poukázať na nesporný prínos židovskej komunity v poskytovaní komplexnej sociálnej starostlivosti o človeka, dobročinnosti a sociálnej práci ako takej. Autorka analyzuje základné pojmy ako judaizmus, vplyv náboženstva na formovanie človeka, poznatky o živote židovskej rodiny v čase modlitieb, šábesu, synagóge a sviatkoch, ktoré poslúžia vyvodiť isté východiská a pripustila začleniť židovské špecifiká k sociálnej práci.

Prínos židovskej komunity sociálnej práci spočíva v poskytovaní hmotnej a sociálnej pomoci tým, ktorí sa ocitli v núdzi. Tým pádom sa tak židovská komunita stáva aktívnym subjektom, ktorý sa podieľa a participuje na pluralitnom systéme pri poskytovaní sociálneho zabezpečenia.

Knihu vydalo OZ Ponvagli Sládkovičovo a môžete si ju objednať na dobierku na mailovej adrese katona.piatok@gmail.com. Cena publikácie je 7,20 €.

Lívia Katona je aj autorkou knihy História židovských škôl na južnom Slovensku, o ktorej sme Vás informovali začiatkom minulého roka.