List od ICEJ

Vážení přátelé,

věřím, že vaše účast na Memoriálu Vrby a Wetzlera byla pro vás stejně hlubokým zážitkem jako pro nás, organizátory. Dovolte, abych Vás dnes informoval o dalších aspektech činnosti naší organizace, které vám možná nejsou známé a které by mohly pomoci osvětlit, proč jsme se do přípravy Memoriálu vlastně pustili.

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) bylo založeno v roce 1980 jako výraz rozpoznání biblické důležitosti celého města Jeruzalém a jeho spjatosti s židovským lidem. Dnes reprezentuje miliony křesťanů ve více než 90 zemích světa, členy různých církví a denominací, které spojuje láska k židovskému národu a izraelskému státu a zájem o něj. V České republice jsme aktivní od roku 1995. Snažíme se být křesťanským hlasem, který vystupuje proti antisemitským předsudkům, buduje mosty mezi křesťany a židy a podporuje demokratický stát Izrael, domovinu židovského národa.

Významná je naše vzdělávací činnost. Od roku 2007 působí naši lektoři vyškolení v izraelském institutu Jad Va-šem na základních a středních školách v oblasti prevence rasismu a antisemitismu. Oslovili jsme již desítky tisíc žáků po celé republice, kteří si ze setkání s pamětníky holocaustu odnášejí nezapomenutelný zážitek. Pořádáme také vzdělávací cesty do Osvětimi a Terezína. Při besedách jsme navázali spolupráci mj. s Fedorem Gálem, který nás pak oslovil s myšlenkou vytvořit tradici připomínající hrdinský čin Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera.

Naší každoroční největší akcí je veřejné vystoupení „Kulturou proti antisemitismu“ v Praze. Jeho součástí je „Pochod dobré vůle“ centrem hlavního města a důstojné shromáždění v prostorách Senátu ve Valdštejnské zahradě za účasti předních osobností naší politické a kulturní scény.

O všech těchto a dalších aktivitách se dozvíte ze stránek www.icej.cz. Nabízíme Vám také elektronický zpravodaj „Listy z Jeruzaléma“, který zdarma zasíláme emailem. Jestliže Vás naše práce zaujala, doporučujeme, abyste se stali členy ICEJ. Za roční příspěvek 500 Kč podpoříte naši práci a získáte kvalitní tištěný, plnobarevný čtvrtletně vycházející časopis „Slovo z Jeruzaléma“, který obsahuje hloubkové analýzy aktuálního dění, podrobné reportáže o projektech ICEJ a unikátní historické texty.

Máte-li zájem o členství, napište nám na icej@ecn.cz a uveďte svou korespondenční adresu, na kterou vám časopis máme zasílat. S prvním číslem obdržíte složenku a instrukce k platbě.

Málo se ví, že ICEJ není organizace financovaná ze zahraničí. Naopak, finanční podpora v podobě příspěvků na projekty putuje od nás do Izraele. Naši existenci umožňuje především podpora domácích dárců. A jsme přesvědčeni, že je to tak správně. Důvod, proč vás nyní oslovujeme, je ten, že vnímáme potřebu dělat víc pro šíření pravdivého obrazu Izraele, podporu přátelství mezi židy a křesťany a boj proti antisemitismu, zejména mezi mladou generací. Věříme, že stojíme na prahu nového období, kdy můžeme uplatnit množství zkušeností nasbíraných za 23 let existence české pobočky. Vidíme mnoho nových příležitostí, které však bez vaší pomoci zůstanou nevyužity. Proto Vás chci požádat, abyste v závěru roku zvážili mimořádný finanční dar pro potřeby české pobočky.

Číslo účtu 3747530257/100

Euro účet IBAN: CZ8520100000002801069402

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Děkuji a přeji Vám úspěšný nový rok 2018.

Mojmír Kallus