Metodický deň v ortodoxnej synagóge

Metodický deň pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia pre učitel’ov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy základných škôl sa uskutočnil v utorok 8.9.2020 od 11,00 hod. v priestoroch bývalej ortodoxnej synagógy na Dlabačovej ulici č. 15 v Žiline.

Pre účastníkov metodického dňa bola pripravená prednáška o judaizme, histórii Židov v Žiline, ich osude v 20. storočí až po súčasnosť žilinskej židovskej komunity. Nasledovalo premietnutie krátkeho dokumentárneho filmu z cyklu „Knižnica zachránených pamätí“ s príbehom žilinského občana, ktorý prežil holokaust, prehliadka Expozície judaík SNM a novozriadenej knižnice v budove ortodoxnej synagógy. Na záver boli pedagógovia oboznámení s možnosťou aktivít pre žiakov základných škôl v Novej (neologickej) synagóge, ako aj možnosťou prehliadky ortodoxnej synagógy, žilinského židovského cintorína, pivničných priestorov v bývalom židovskom starobinci (miesto vzniku Vrba-Wetzlerovej správy) atď.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA.