Nová synagóga získala CE ZA AR 2018

S radosťou Vám oznamujeme, že Nová synagóga získala Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru (CE ZA AR) za rok 2018 v kategorii Obnova a prestavba. Viac sa môžete dočítať, keď si kliknete na zvýraznené slovné spojenie „CE ZA AR“ v predchádzajúcej vete.