Nový predseda UZŽNO na Slovensku

Dňa 18. októbra 2009 bol na zasadnutí Prezídia Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku p.Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce Žilina, zvolený za predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na štvorročné volebné obdobie. Za celú ŽNO Žilina mu k zvoleniu do tejto významnej funkcie srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v jeho novej, zodpovednej a neľahkej práci. Zároveň Vás chceme informovať, že v čase jeho neprítomnosti v Žiline ho bude zastupovať poverený člen predsedníctva ŽNO Žilina.