Ocenenie Priateľ komunity

Minulý rok ŽNO Žilina zaviedla novú tradíciu – odovzdávanie ceny s názvom Priateľ komunity. Toto ocenenie sme odovzdali a budeme odovzdávať na Stretnutí rodákov, a to osobe alebo osobám, ktoré nadštandardne, pozitívne ovplyvnili/ovplyvňujú život našej komunity.

Tohtoročným oceneným sa stal MAREK ADAMOV.

Marek Adamov je v našej komunite spojený hlavne s Novou synagógou. Vďaka jeho nadšeniu a schopnostiam je táto významná budova takmer na konci rekonštrukcie. V Novej synagóge sa konajú výstavy, koncerty, vzdelávacie programy pre žiakov, besedy … V novembri 2017 sa v nej uskutočnila beseda nemeckého prezidenta Frank-Waltera Steinmeiera a slovenského prezidenta Andreja Kisku s vybranými hosťami za okrúhlym stolom na tému „Budúcnosť demokracie v Európe“. Nová synagóga sa aj vďaka Marekovi Adamovovi stala novým kultúrnym centrom pre všetkých Žilinčanov a návštevníkov Žiliny.