Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov Židovskej náboženskej obce Žilina

 

Židovská náboženská obec Žilina (ďalej aj ŽNO Žilina) sa zaväzuje chrániť a rešpektovať súkromie svojich online a offline návštevníkov ako aj členov a všetkých účastníkov aktivít. ŽNO Žilina rešpektuje zásady ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú kedy a prečo zbierame osobné informácie o ľuďoch, ktorí navštívia našu webstránku (www.kehilazilina.sk).

Zásady ochrany osobných údajov  taktiež vysvetľujú ako narábame s osobnými údajmi, za akých podmienok môžeme zverejniť tieto údaje a ako ich chránime.

Zásady ochrany osobných údajov sa môžu meniť, preto Vás žiadame z času na čas navštívte podstránku o Zásadách ochrany osobných údajov a uistite sa, že súhlasíte s prípadnými zmenami.

Používaním našej webovej stránky súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov.  V prípade, že s našimi zásadami o ochrane osobných údajov nesúhlasíte, v žiadnom prípade nepoužívajte našu webovú stránku.

Kto sme

ŽNO Žilina je náboženská organizácia.  ŽNO Žilina sídli v Žiline.

Ako od vás zbierame informácie

Zbierame od Vás informácie pri osobných stretnutiach alebo keď navštívite našu webovú stránku alebo keď si objednáte knihu ponúkanú na našej webovej stránke.

Aký typ informácií od Vás zbierame

Osobné údaje, ktoré o Vás zbierame môžu obsahovať vaše meno, adresu, emailovú adresu, IP adresu, fotografie, dátum narodenia a informácie o tom, ktoré stránky ste na našej webstránke navštívili a kedy.

Aké práva máte v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi

O vaše osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme môžete kedykoľvek požiadať. Taktiež od nás môžete kedykoľvek žiadať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli vymazali. Toto sa nevzťahuje na údaje, ktoré musíme zhromažďovať zo zákonných dôvodov, alebo z dôvodu bezpečnosti.

Kde posielame Vaše osobné údaje

Naša web hostingová spoločnosť má sídlo v Európskej únii a rešpektuje zásady GDPR.

Na čo používame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme použiť na:

  • Odpovedanie na Vaše otázky alebo dotazy;
  • Všetky úkony spojené s Vašou objednávkou knihy, ktorú ponúkame na našej stránke;
  • Pozvanie Vás na akcie a aktivity;
  • Informovanie Vás o antisemitských incidentoch;

Kto má prístup k Vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje neposielame tretím stranám a neposkytujeme ich tretím stranám na marketingové účely.

Tretie strany- Dodávatelia; Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám, naším zazmluvneným dodávateľom, ktorí vykonávajú službu v našom mene. Keď používame služby tretích strán, poskytujeme im len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie dodania danej služby a s takouto spoločnosťou máme zmluvu, ktorá obsahuje klauzulu o tom, že sú povinní zabezpečiť ochranu Vašich osobných údajov.

Ako môžete pristupovať k Vaším osobným údajom a meniť ich

Správnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Máte právo od ŽNO Žilina žiadať informácie o všetkých osobných údajoch, ktoré o Vás zhromažďujeme.

Bezpečnostné opatrenia pred stratou alebo zneužitím Vašich osobných údajov

Ak nám poskytnete Vaše osobné údaje, urobíme všetko preto, aby sme ich zabezpečili.

Pri nesenzitívnych údajoch (emailová adresa atď.) prenášaných cez Internet nie je možná 100% garancia bezpečnosti. ŽNO Žilina Vám nezabezpečí ochranu Vašich osobných údajov, ktoré posielate cez Internet a preto to robíte na svoje vlastné riziko. Vaše osobné údaje, ktoré sa k nám dostanú sú však už zabezpečené v našich systémoch.

Vložený obsah z iných stránok

Články na našej webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (videá, fotografie, články…). Vložený obsah z iných stránok sa správa rovnako akoby návštevník navštívil ďalšiu stránku. Tieto webové stránky môžu zbierať o Vás údaje, môžu používať cookies, a monitorovať Vašu interakciu.

Linky na ďalšie stránky

Naša webová stránka môže obsahovať linky na iné webové stránky, ktoré prevádzkujú ďalšie organizácie. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na našu webovú stránku, preto Vás žiadame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov aj ďalších stránok, na ktoré sa preklikávate. Nenesieme zodpovednosť za ochranu Vašich osobných údajov, ak sa z našej stránky preklikávate prostredníctvom linkov na inú stránku.

Menej ako 16 rokov

Ak máte menej ako 16 rokov, budeme potrebovať súhlas Vašich rodičov alebo zákonných zástupcov,  ak nám chcete poskytnúť Vaše osobné údaje.

Viac informácií

V prípade, že máte ďalšie otázky, radi Vám ich zodpovieme na: zilina@kehilazilina.sk

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 25. mája 2018.