Pesach 2009

V nedeľu 5. apríla sa naša obec stretla na tradičnom pesachovom stretnutí, spojenom s večerou. Aj tento rok sa stretnutie konalo v hoteli Slovan, no na rozdiel od tých predchádzajúcich stretnutí, tentokrát medzi nás zavítal rabín Zev Stiefel z Piešťan. Podobne ako pri minuloročných sviatočných stretnutiach, na Chanuke a pri príležitosti Vysokých sviatkov, dodala jeho prítomnosť celému stretnutiu slávnostnejší ráz.

Stretnutie a večeru začal krátkym príhovorom p. Pavel Frankl, predseda našej Židovskej náboženskej obce, po ktorom nasledovalo čítanie Hagady, príbehu vyslobodenia našich predkov z Egyptského otroctva.

meno

Na slávnostne prestretom stole, inom, ako po všedné dni, samozrejme nechýbali tradičné sederové špeciality. Charoset – zmes nastrúhaných jabĺk, orechov a červeného vína, pripomínajúca hlinu, z ktorej sa vyrábali tehly na stavbu pyramíd, Marmor – horké byliny (v našom prípade chren) na pamäť trpkých časov v Egypte, Bejca – varené alebo pečené vajíčko ako výraz smútku nad všetkými, ktorí zahynuli počas úteku z Egypta a nad zničením chrámu a samozrejme nekvasený chlieb – maces, ktorý nás bude sprevádzať po celú dobu slávenia Pesachu na pamäť rýchleho odchodu našich predkov z Egypta, keď ani chlieb nestačil vykysnúť. Druhým chodom bola slepačia polievka s macesovými guľkami, Glodene Jucha, ktoré pripravujú podľa domáceho receptu členky našej obce.

meno

Po večeri rabi Zev porozprával niekoľko krátkych príbehov s pesachovou tematikou a zaspieval niekoľko pesachových piesní, ktoré sprevádzajú čítanie Hagady počas sederovej večere. Rabi neprišiel s prázdnymi rukami a pre každú rodinu našej obce doniesol „Šmurah Matzah“ čo v preklade z hebrejčiny znamená „sledovaný maces“. Je to maces, na ktorý sa použili ingrediencie sledované od žatvy (musí byť za slnečného suchého dňa), cez pomletie múky, zamiesenie cesta (ručne) až po jeho upečenie. Šmurah maces má kruhový tvar, podobne ako maces, ktorý piekli deti Izraela pri úteku z Egypta.

Tradičná pesachová večera (tá sederová, bude tento rok až v stredu 8. apríla) určite priniesla radosť zo slávenia tohto významného sviatku medzi členov obce a pozvaných hostí a už teraz môžeme zaručiť, že keď nám Hospodin dopraje zdravia, určite sa na budúci rok opäť stretneme pri slávení Pesachu.

ŽNO Žilina07