Pesach 5778 (2018)

Sviatok nekvaseného chleba, Pesach, sme si na našej obci pripomenuli stretnutím 27.3.2018 a symbolickou sederovou večerou a to za prítomnosti rabína Mišu Kapustina. Nechýbala tradícia čítania z Hagady a ani polievka Goldene jojch s macesovými guľkami, ktoré boli pripravené našimi členkami.

Sviatok Pesach, ktorý v týchto dňoch prebieha, je pripomienkou odchodu Židov z egyptského otroctva. Začína sa sederovou večerou a počas celého sviatku je zakázané jesť kvasené jedlá, pretože pri exode z Egypta nestihol vykvasiť chlieb. Sviatok trvá 7 dní v Izraeli a 8 dní v diaspóre.

Na obrázkoch vidíte záber zo stretnutia, Pesachovú Hagadu, ktorú preložil Valerian Trabalka a sederovu misu, ktorú drží v rukách rabín Miša Kapustin.