Plán podujatí na 1. polrok

Novinky z obce a plán podujatí pre prvý polrok 2010 o.l.

Dňa 15. januára 2010 sa uskutočnilo pravidelné zasadnutie predstavenstva ŽNO Žilina. Okrem iného sa zasadnutie venovalo aj naplánovaniu akcií pre členov ŽNO a ich rodinných príslušníkov na 1. polrok roku 2010 (tevet – tamuz 5770). Viac sa dočítate na Plán podujatí na prvý polrok 2010.