Poďakovanie darcom

Aj touto cestou chce naša obec vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí v prvom polroku 2008 prispeli na činnosť obce a na náklady spojené s vydaním knihy „Židia v Žiline“. Najväčšími darcami boli:

E. Pick – USA
F.Feran – USA
M.Ganik – Česká Republika
Rachel a Gavriel Freyberger – Izrael
Rodina Kohn – Veľká Británia
Rodina Ring – USA
D.Schvalbová – Prešov
P.Hora – Žilina
S.Rózsa – Veľká Británia
T.Valent – Bratislava
P.Rival – Nemecko

Súčasne ďakujeme p. M. Weinerovi z Varína za vecný dar a pomoc pri výsadbe zelene na cintoríne

S vďačnosťou,

Židovská náboženská obec Žilina