2% z dane

!!! Poukázanie 2% dane z príjmov !!!

Chceme Vás touto cestou informovať, že nezisková organizácia Kehila Žilina n. o. so sídlom Hollého 9, 010 01 Žilina, IČO: 42168163, ktorej zakladateľom je Židovská náboženská obec Žilina, splnila všetky podmienky pre zápis do registra určených právnických osôb a bola zaregistrovaná v notárskom registri určených osôb pod spisovou značkou NCRpo 2178/2009.

Uchádzame sa o Vašu podporu aj prostredníctvom poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov, ktoré môžete v roku 2010 (zdaňovacie obdobie 2009) poukázať našej organizácii. Prijaté finančné prostriedky budú použité najmä na obnovu zelene na židovskom cintoríne v Žiline a na doplnenie a modernizáciu technického vybavenia expozície judaík v synagóge na Dlabačovej ulici.

Údaje potrebné pre poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov
 

IČO: 42168163
Právna forma : nezisková organizácia
Obchodné meno(názov) : Kehila Žilina, n.o.
Sídlo ulica : Hollého
Číslo : 9
PSČ : 01001
Obec : Žilina

 

Za podporu ďakuje Kehila Žilina