Pozvánka na prednášku

Pozývame Vás na prednášku:  ŽIDIA V 1. ČSR, POLITICKÉ AMBÍCIE A SKLAMANIA

Dátum: ŠTVRTOK 29. SEPTEMBRA 2022 o 16.30 hod.

Miesto: NADÁCIA POLIS,  Žilina, Mariánske námestie 31

Hostia:

KATARÍNA MEŠKOVÁ HRADSKÁ, historička, SAV, autorka Slovenskou historickou spoločnosťou ocenenej publikácie Židia v 1. ČSR. Politické ambície a sklamania (2021)

PETER FRANKL, bývalý novinár, spoluautor knihy Židia v Žiline, autor knihy Židia v Žiline – osobnosti

PETER ŠVORC, profesor histórie, Prešovská univerzita, autor kníh Zakliata krajina. Podkarpatská Rus 1918 – 1946 a  Budapest or Prague? Jews in Eastern Slovakia and Subcarpathian Rus´at the turn of the 20th century

Moderuje: SOŇA GYARFAŠOVÁ

Ako boli vnímaní Židia pred rozpadom monarchie?

Aké bolo židovské obyvateľstvo na Slovensku v rokoch 1918 – 1938: religiozita, sociálne a ekonomické postavenie, vzdelanie, kultúra, zakladanie židovských spolkov, tlač, politické aktivity, ciele, ale aj antagonizmus a vzájomné rozpory v židovskej komunite.

Židia na východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, Židia v Žiline.

Masaryk, Beneš, Šrobár, Dérer, Hlinka a ich postoje k židovskej problematike v medzivojnovom období. Kto bol kto?

Náznaky blížiacej sa tragédie.

Ako sa na život Židov v medzivojnovom období pozerajú historici? Za čo mali podľa historikov Slováci Židom poďakovať a čo im odpustiť?