Pozvánka na Spomienku na obete holokaustu

Dámy a páni,

mesto Žilina a Židovská náboženská obec Žilina vás pozývajú na Spomienku na obete holokaustu, ktorá sa uskutoční v piatok 8. septembra 2017 o 9.00 hod. pri pamätníku „Cesta bez návratu“ na Závodskej ceste.

Pietne miesto sa nachádza na mieste, kde bol od marca do októbra roku 1942 počas 2. svetovej vojny zriadený zberný tábor pre deportáciu židovských spoluobčanov z celého Slovenska. Pamätník vybudovalo mesto Žilina na znak úcty obetiam týchto smutných udalostí. Jeho autorom je rodák zo Žiliny a Čestný občan mesta Žilina Arieh Klein.

Tešíme sa na vašu účasť.

S úctou

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina