Práce sa končia

Vážení priatelia,

v polovici júla boli ukončené práce na texte knihy „Židia v Žiline“. V súčasnej dobe prebieha recenzia jej textu, výber obrazovej časti, dokončovanie príloh a menného registra. V priebehu septembra bude celé dielo odovzdané vydavateľovi s tým, že v prvej polovici 2009 by mala byť kniha vydaná. O verejnej prezentácii hotového diela Vás budeme informovať aj na týchto našich stránkach.

Žilina 18.8.2008

Autori knihy