Prednáška a diskusia v Novej synagóge

V rámci cyklu prednášok pri príležitosti 150. narodenín architekta Novej synagógy Petra Behrensa si Vás dovoľujeme upozorniť na prednášku a diskusiu na kontroverznú tému „Čo bolo na Behrensovi vo vzťahu s Hitlerom?“, ktorá sa uskutoční 29.11.2018 o 18,00 hod. v zimnej modlitebni v Novej synagóge. Dozvieme sa, ako ovplyvnila Behrensova práca architektúru nacistickej Tretej ríše, čo znamenalo byť Hitlerovým architektom a či ním Behrens aj skutočne bol.  Prednášať bude profesor dejín umenia Raphael Rosenberg z Viedne a po prednáške budú s hosťom diskutovať historici architektúry Magdaléna Kvasnicová a Peter Szalay. Viac sa o tomto podujatí môžete dozvedieť, keď si kliknete na zvýraznený text „Petra Behrensa“ v prvej vete článku.