Revitalizácia židovského cintorína v Kysuckom Novom Meste – 2. etapa

Koncom októbra sa uskutočnila druhá etapa revitalizácie židovského cintorína v Kysuckom Novom Meste, počas ktorej boli odstránené náletové dreviny približne z polovice výmery cintorína a boli vyzbierané tri vrecia odpadu. Odstránenie náletových drevín na zvyšku cintorína a jeho dočistenie je naplánované na jar 2019. Prác sa zúčastnilo 12 osôb, z toho traja boli študenti. Čistenie židovského cintorína sa stretlo s pozitívnym ohlasom okoloidúcich ľudí, ktorí v tom čase prichádzali upravovať hroby na susedný mestský cintorín pred blížiacim sa Sviatkom Všetkých svätých.