Roš ha-šana 5779

Začiatok prvého dňa sviatku Roš ha-šana, židovského Nového roku, tento rok pripadne na nedeľu 9.9.2018 o.l. večer. Odštartujeme ním rok 5779. Sviatok Roš ha-šana sa slávi dva dni a je s ním spojených viacero zvyklostí. Okrem tradičného bilancovania už skončeného roku a dávania si predsavzatí do roku nového, je tento sviatok spojený najmä s trúbením na šofar (hudobný nástroj, vyrobený z baranieho rohu), odhadzovaním omrviniek do rieky (zbavenie sa hriechov) a konzumovaním jablka namočeného v mede (symbol sladkého nastupujúceho roku). Židia si na tento sviatok navzájom želajú pozdravom L`Shana Tova.

Viac sa o sviatku Roš ha-šana dozviete na našej webstránke v sekcii Judaizmus, podsekcia Židovské sviatky.

L`Shana Tova všetkým našim členom, ich rodinným príslušníkom, našim priaznivcom a ľuďom dobrej vôle. Želáme Vám, aby rok 5779 bol sladší ako rok predchádzajúci.