Roš ha-šana 5783

Všetko najlepšie v roku 5783 Vám a Vašim blízkym želá

                                                             vedenie ŽNO Žilina

Šana tova umetuka! (Dobrý a sladký rok)