Šemini Aceret

36 Sedem dní budete Pánovi obetovať zápalné obety a na ôsmy deň budete sláviť sväté zhromaždenie a prinesiete Pánovi zápalnú obetu. To je deň svätého zhromaždenia;
vtedy nesmiete konať nijakú služobnú prácu.
39 Od pätnásteho dňa siedmeho mesiaca, teda potom, keď zoberiete z poľa úrodu, budete sedem dní sláviť Pánov sviatok. V ten deň bude deň odpočinku a takisto aj na ôsmy deň.… Levitikus 23:36,39

Hneď po siedmom dni sviatku Sukot, slávime sviatok Šemini Aceret. V Izraeli je tento deň zároveň sviatkom Simchat Tóra. Mimo Izraela trvá sviatok Šemini Aceret dva dni, 22. a 23. tišri, ale len druhý deň sviatku slávime Simchat Tóra. Tieto sviatky sa často považujú za súčasť Sukot, aj keď je to technicky nesprávne a sviatok Šemini Aceret je naozaj samostatným sviatkom.

Šemini Aceret doslova znamená zhromaždenie ôsmeho (dňa). V rabínskej literatúre sa táto udalosť prirovnáva k hostine, na ktorú nás B-h pozval, no po siedmich dňoch (sedem dní Sukot) sa mu naša spoločnosť tak páčila, že nás požiadal, aby sme ostali ešte jeden deň.

Simchat Tóra, v preklade veľká radosť z Tóry, je sviatok, na ktorý sa končí ročný cyklus týždenných čítaní jednotlivých častí Tóry. Každý týždeň sa čítajú časti Tóry (parša), začínajúc Genezis, kapitola 1 a končiac Deuteronomium, kapitola 34. Po dočítaní poslednej kapitoly sa hneď pokračuje prvou, aby sme si pripomenuli, že Tóra je jeden nepretržitý príbeh, ktorý nikdy nekončí. V tento deň je snahou, aby čo najviac členov zhromaždenia dostalo šancu aliya (prednesenie požehnania nad čítaním z Tóry), dokonca aj deti.

Simchat Tóra je príležitosťou na radostnú oslavu. Zvitky Tóry sa vyberú a v procesii sa nosia okolo synagógy za radostného spievania a tancovania. Podobne, aj v tomto prípade, sa tak veľa ľudí, ako je to možné, strieda v nesení zvitkov Tóry, no túto činnosť už deti nevykonávajú. Je to príležitosť pripíjať si (čo sa stalo bežnou súčasťou oslavy Simchat Tóra) a spoločne sa tešiť.

Počas sviatkov Šemini Aceret a Simchat Tóra nie je dovolené pracovať.

Dátumy, na ktoré pripadá slávenie Šemini Aceret a Simchat Tóra podľa občianskeho letopočtu na najbližšie štyri roky, sú nasledovné:

2018
2019
2020
2021
Šemini Aceret 01.10.2018 (5779) 21.10.2019 (5780) 10.10.2020 (5781) 28.09.2021 (5782)
Simchat Tóra 02.10.2018 (5779) 22.10.2019 (5780) 11.10.2020 (5781) 29.09.2021 (5782)