Škola

Židovský humor

Škola

 

Na hodine matematiky
Na hodine matematiky sa učiteľka pýta detí koľko je 2+2. Dlho sa nikto nehlási, až tu zrazu vyletí Moritzková ruka, a tak ho pani učiteľka vyvolá.
„A pani učiteľka, predávame alebo kupujeme?“
Na hodine histórie
Moritzko sa vráti domov zo školy a otec sa ho pýta:
„Tak čo nové, čo ste brali napríklad z histórie?“
„Preberali sme odchod Izraelitov z Egypta.“
„No a čo ste sa dozvedeli?“
„Nuž, pod rúškom tmy, Mojžiš, generál Izraelitov, sa preplazil s celou židovskou armádou cez nepriateľskú egyptskú líniu a pustil sa na pochod na druhú stranu rákosového mora. Keď dorazil k brehom, rozložil pontóny a so všetkými Izraelitmi prešiel na druhú stranu. Egyptská armáda na čele s generálom Faraónom ich však prenasledovala, ťažká pechota ich dostihla pri prechode cez more. Mojžiš neváhal, použil jadrové hlavice a egyptskú armádu utopil v mori.“
„To vám takto vysvetlili?“
„No úplne presne takto nie, ale keby som ti povedal ako to vysvetlil učiteľ, nikdy mi neuveríš.“
Školské predstavenie
Moritz príde celý natešený zo školy a hovorí mame:
„Mami predstav si, že ma obsadili do úlohy v školskej divadelnej hre.“
„A akú úlohu si dostal?“
„Hrám židovského manžela.“
„Vieš čo Moritz, choď za pani učiteľkou a povedz jej, že chceš úlohu, v ktorej sa aj niečo hovorí.“
Písomka
Žiaci písali písomnú prácu, ktorá mala trvať dve hodiny. Po dvoch hodinách profesor oznámil koniec písomky a žiaci svoje práce odovzdali, iba Moritz ostal sedieť v zadnej lavici a ďalej pokračoval v písaní. Ubehlo ešte asi pol hodiny, profesor sa pripravoval na ďalšiu hodinu, keď Moritz prišiel k nemu a chcel položiť svoju písomku na kopu ostatných prác:
„Ani to neskúšaj, tvoju prácu už nebudem akceptovať, odovzdal si ju neskoro.“
„A viete KTO ja som?“
„Tak to teda neviem.“
„TAK VY NEVIETE, KTO JA SOM?!“
„Nie a ani ma to nezaujíma.“
„Fajn,“
povedal Moritz a strčil svoju prácu niekde do vnútra kopy s ostatnými písomkami.
Mŕtve more
Starý otec sa staral o svoje dve vnúčence, keď sa ho vnúčik opýtal:
„V škole sa nás pýtali starý otec, ako starí ste vy so starou mamou?“
„Oj Moritzko, my sme tak starí, že keď sme boli mladí, Mŕtve more bolo iba choré.“
Matematická úloha
Nežidovský učiteľ začal učiť matematiku na židovskej škole a zaumienil si, že hneď na prvej hodine to tým žiačikom ukáže. Vbehol do triedy a bez pozdravu hneď začal:
„Keď ste vy, Židia, takí schopní v matematike, tak mi teda vyriešte túto úlohu. Po celej krajine jazdí 16 vlakov sem a tam, každý vlak má dvanásť vagónov a v každom sedí 36 cestujúcich. Koľko mám rokov?“
V triede to zašumelo, žiaci sa na seba pozreli a hneď sa niekoľkí hlásili. Vyvolal Moritzka a ten hovorí:
„Štyridsaťosem rokov.“
„Správne. Ako si na to prišiel?“
„U nás v dome býva jeden idiot, má 24 rokov, ale vy ste dvakrát tak mešuge ako on.“