Slovenský les

Organizácia Hidden Child pripravila a zorganizovala zbierku na vybudovanie Slovenského lesa v Izraeli prostredníctvom národného fondu Keren ‘Kazemet (KKL). Aj naša obec prispela na tento projekt, a tak pomohla vysadiť stromy v tomto lese. Podobný, Český les, bol zriadený už v roku 2002. Sme radi, že aj slovenskí občania a organizácie, ktoré podporili tento projekt, pomohli aj takýmto spôsobom reprezentovať našu krajinu v Izraeli. Aj keď otvorenie lesa sa uskutoční pravdepodobne začiatkom budúceho roka, možno na Sviatok stromov – Tu bišvat, kameň označujúci Slovenský les je už na mieste.