Smútočná tryzna a stretnutie rodákov 2009

Chceme Vás aj touto cestou informovať o dátume a čase stretnutia rodákov a smútočnej tryzny plánovaných na rok 2009:

Sobota 27.júna:

1. Prednáška v synagóge na Dlabačovej ul. 15, o 15,30 hod. na tému:

Pohľad do minulosti hornopovažských Židov – prednáša Katarína Holländer z Zürichu

2. Stretnutie rodákov o 18,00 hod. v hoteli Polom.

Nedeľa 28.júna:

1. Tryzna na židovskom cintoríne o 10,30 hod.
2. Pietna spomienka pri pamätníku na mieste koncentračného strediska na Závodskej ceste o 12,00 hod.

ZNO Žilina