Spomienka na obete holokaustu

Pri  príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa dňa 7.9.2018 uskutočnila pri pamätníku „Cesta bez návratu“ Spomienka na obete holokaustu. Pamätník sa nachádza na mieste, kde bol počas druhej svetovej vojny zriadený zberný tábor pre židovských občanov, odkiaľ boli transportovaní do nemeckých vyhladzovacích táborov. Pietneho  aktu sa zúčastnili prvý zástupca primátora Patrik Groma, predseda ŽNO Žilina Pavel Frankl, podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Juraj Drotár, študenti žilinských škôl a ďalší hostia.