Stretnutie pri príležitosti Vysokých sviatkov

V stredu 12.9.2018 podvečer sa v synagóge na Dlabačovej ulici uskutočnilo stretnutie pri príležitosti Vysokých sviatkov (Roš ha-šana a Jom Kipur). Pripomenuli sme si význam týchto sviatkov, zvyklosti spojené s nimi – nechýbalo ani trúbenie na šofar a na záver bolo prichystané pre účastníkov stretnutia malé občerstvenie.