Stretnutie rodákov a smútočná tryzna

Tento víkend (23.-24.6.2018) sa uskutočnilo v rámci našej náboženskej obce niekoľko významných akcií. Program začal 23.6.2018 o 16,30 hod. prezentáciou novej knihy Petra Frankla Židia v Žiline – osobnosti, ktorá sa uskutočnila v Rosenfeldovom paláci. Prezentácia prebiehala formou diskusie medzi autorom knihy Petrom Franklom a recenzentom knihy Petrom Štanským.  Väčšina účastníkov prezentácie sa následne presunula do oproti stojacej Novej synagógy, kde sa konalo Stretnutie rodákov, teda tradičné stretnutie žilinských izr. rodákov všetkých generácii. Vyvrcholením programu bola smútočná tryzna za šesť miliónov umučených židov počas 2. svetovej vojny, ktorá sa uskutočnila 24.6.2018 o 11. hod. v Ceremoniálnej hale žilinského židovského cintorína. Prinášame Vám niekoľko fotografií z tohto víkendu.