Sukot

34 „Povedz Izraelitom: Od pätnásteho dňa tohto siedmeho mesiaca bude na Pánovu počesť sedem dní slávnosť Stánkov.“
40 V prvý deň si vezmete najkrajšie ovocie zo stromov, palmové ratolesti, vetvy husto-listých stromov a vrbinu od potoka a budete sa veseliť pred Pánom, svojím B-hom sedem dní.
42 Sedem dní bývajte v stánkoch. Každý domorodec Izraela musí bývať v stánku… Levitikus 23:34,40,42

Sviatok Sukot sa začína 15.tišri, piaty deň po skončení sviatku Jom Kipur. Sukot (v preklade stánky – v zmysle stanov, v ktorých sa dá bývať, spať, jesť atď.) je narozdiel od Jom Kipur sviatkom plným radosti a trvá sedem dní. Bezprostredne po skončení Sukot sa slávia sviatky Šemini aceret a Simchat Tóra, ktoré sa často považujú za súčasť Sukot. Sviatok Sukot, inak aj sviatok „pod zelenými listami“, nám pripomína prebývanie našich predkov v prenosných stanoch počas siedmych dní, ako je napísané v Tóre.

Ako mnoho iných sviatkov aj Sukot má aj ďalšie názvy. Chag ha-asif je jedným z nich, znamenajúcim sviatok žatvy, na pripomenutie si poslednej žatvy jesenných plodov. Je to posledný z troch takzvaných pútnických sviatkov (Pesach a Šavuot sú ďalšie dva), ktorým sa končí celá rada ďalších sviatkov a Sukot akoby ich uzatváral.

Najznámejším prikázaním na sviatok Sukot je stavba Suka (čo je vlastne stánok, stan – jednotné číslo od Sukot). Postavením Stánku a prebývaním v ňom počas siedmych dní (ak to zdravie, podnebie a počasie dovoľuje, vrátane spánku) plníme Micva a zároveň prežívame obdobie plné radosti a zábavy. Stánok by mal mať minimálne dve a pol steny (počet vychádza z grafického vnímania slova Sukah, napísaného hebrejsky), ktoré musia byť pokryté materiálom odolávajúcim vetru. Strecha musí byť pokrytá niečím, čo vyrastá zo zeme a môže byť odrezané ako rákosie, konáre, bambus atď. Pokrytie strechy by nemalo byť úplne vode odolné (dážď by sa mal dostať dnu) a nepriehľadné (cez strechu by malo byť vidieť hviezdy). Výzdoba stánku rôznou dekoráciou, najmä však ovocím a zeleninou tohto obdobia (napríklad ozdobnými tekvicami), je prijateľná a často praktizovaná. Niekedy sa uvádzajú minimálne rozmery stánku, ale znakom dostatočnej veľkosti je to, že sa doň zmestíme a môžeme v ňom existovať počas nasledovných sedem dní.

Ďalším prikázaním je takzvaná tradícia Arba minim (štyroch druhov), ktorá nám prikazuje vziať štyri druhy rastlín a veseliť sa pred B-hom. Tieto štyri druhy zahŕňajú nasledovné plodiny a rastliny:

Etrog (plod pripomínajúci citrón), v ktorom sa snúbi vôňa a chuť, podobne ako v izraelskom národe u ľudí, študujúcich Tóru a konajúcich dobré skutky.

Lulav (vetvička palmy), ktorá plodí ovocie, ale nevonia, podobne ako v izraelskom národe ľudia, študujúci Tóru, ale nekonajúci dobré skutky.

Hadas (zväzok myrty), ktorá vonia, ale nemá žiadnu chuť, podobne ako v izraelskom národe ľudia, ktorý konajú dobré skutky, ale neštudujú Tóru.

Arava (vŕbové prútie), ktoré je bez chuti a vône, reprezentujúce tých z izraelského národa, ktorí neštudujú Tóru a nekonajú dobré skutky.

Podľa iného výkladu, tieto štyri druhy rastlín, reprezentujú aj telo, kde palmový list predstavuje chrbticu, lístok myrty oči, lístok vŕby ústa a etrog srdce. Všetky časti tela majú potenciál dopúšťať sa hriechu, ale mali by sa spojiť, v záujme konania dobra a plnenia príkazov.

Vo sviatok Sukot sa navykonáva žiadna práca na prvý a druhý deň a na ostatné dni sa pozerá ako na dni Chol ha-mo’ed, dni, keď sa môže pracovať, podobne ako je to v prípade Pesachu.

Dátumy, na ktoré pripadá slávenie Sukot podľa občianskeho letopočtu na najbližšie štyri roky, sú nasledovné:

2018
2019
2020
2021
Sukot 24.09.2018 (5779) 14.10.2019 (5780) 03.10.2020 (5781) 21.09.2021 (5782)