TRYZNA v dobe korony

Vážení priatelia,

je dlhoročným zvykom v žilinskej komunite usporiadať koncom júna tryznu na pripomienku obetí holokaustu. Je to naša najväčšia akcia a schádzajú sa na nej hostia zo všetkých kútov sveta. Korona kríza je príčinou toho, že sa dnes nemôžeme stretnúť, a preto sa k vám prihováram touto formou. Chceme aby ste sa na chvíľu zastavili a v duchu sa ocitli na našom cintoríne. Aby sme boli aspoň takto na chvíľu opäť spolu, aby sme si pripomenuli čo sa stalo našim starým rodičom, rodičom či príbuzným, známym aj neznámym počas vojny.

Nezabúdame, nechceme a nemôžeme zabudnúť.

Pavel Frankl, predseda ŽNO Žilina

Izraelský veľvyslanec p. Boaz Modai nám poslal svoj príhovor:

Pripájame tiež príhovor predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja p. Eriky Jurinovej spolu s príhovorom žilinského primátora p. Petra  Fiabáneho.

Vážené dámy, vážení páni,

28. jún 2020 je dňom, keď zapálime pamätné sviece za obete holokaustu, nacizmu a druhej svetovej vojny. Sme v mysliach s tými, ktorí boli priamymi účastníkmi tejto hroznej doby. Žijeme v prítomnosti, no na minulosť nesmieme zabúdať v záujme budúcnosti.

Tento rok sme si pripomenuli 75. výročie ukončenia najtragickejšej  udalosti v našich dejinách, druhej svetovej vojny. Obdobia, ktorého súčasťou sa stalo prenasledovanie, diskriminácia, rasová nadradenosť, protižidovské zákony, deportácie, mučenie, sadistické experimenty a masové vraždenie v koncentračných táboroch.

Medzi miliónmi nevinných obetí v nacistických továrňach na smrť boli desaťtisíce ľudí z našej krajiny. Aj v Žiline sú v pamätných tabuliach vytesané mená židovských otcov, matiek, detí, celých rodín, ktoré padli za obeť fašizmu. Zomreli, pretože sa zo spoločnosti vytratila ľudskosť a silnejšie boli prejavy nenávisti a antisemitizmu. Nestačí len spomínať, treba o príbehoch plných trpenia a o ceste bez návratu hovoriť.  Nemôžeme sa skrývať pred historickými faktami, ani o nich mlčať alebo dovoliť, aby časom upadli do zabudnutia. Musíme jasne hovoriť a prinášať svedectvá o holokauste, aby sa už nikdy viac nič podobné nezopakovalo. Aby sa už nikdy k moci nedostali tí, ktorí šíria rasovú a náboženskú nenávisť a schvaľujú neľudské činy. Úctu obetiam prejavíme tým, že nezabudneme a nedovolíme, aby zabudli naše deti.

Vážené dámy a páni, členovia a priatelia Židovskej náboženskej obce Žilina, vážený pán Pavel Frankl,

smútočná tryzna za obete holokaustu a druhej svetovej vojny sa pravidelne koná v Žiline aj za účasti tých, ktorí mali silu i šťastie prežiť a príbuzných obetí. Hoci situácia a opatrnosť v súvislosti s koronavírusom nám neumožnili tento rok spoločne sa stretnúť v Žiline, o to viac som s vami v myšlienkach. Dnes pietnu spomienku, úctu a pokoru vyjadríme v súkromí, symbolickým zapálením sviečky za ľudí, ktorým iní, obzvlášť krutým a neľudským spôsobom zobrali slobodu, právo na život i život samotný.

Nikdy nezabudneme!

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK


Vážené dámy, vážení páni.

Židovská komunita významne ovplyvnila charakter nášho mesta a duch židovskej kultúry je v Žiline prítomný dodnes. V júni sa každý rok na židovskom cintoríne v Žiline koná smútočná tryzna za 6 miliónov židovských obetí umučených počas 2. svetovej vojny. Rok 2020 je poznačený pandémiou COVID 19, z dôvodu ktorej bola tradičná tryzna zrušená. Aspoň touto formou mi dovoľte prihovoriť sa vám.

Tragické udalosti holokaustu navždy ostanú súčasťou našich dejín. Minulosť nezmeníme, jediné čo je v našich silách zmeniť, je budúcnosť. Ak nejaký národ nepozná svoju históriu, nemôže sa z nej poučiť a vysporiadať s ňou. Na Slovensku aj dnes rastie počet ľudí, ktorí podliehajú rasistickým a protižidovským náladám, pričom sa stávajú ich stúpencami. Rôzne dezinformačné zdroje podsúvajú aj v dnešnej dobe mladým ľuďom informácie o holokauste už len veľmi skreslene, niektorí  dokonca holokaust popierajú. Práve v dnešných časoch, keď opäť dochádza k ničeniu židovských cintorínov a pamiatok, si potrebujeme pripomínať všetko to utrpenie 20. storočia, ktoré spôsobilo zánik židovských rodín. Všetko to nešťastie tejto komunity, ktorú postihli obmedzenia najprv v podnikaní, vykonávaní praxe a vzdelávaní a nakoniec aj samotnej existencii.

Holokaust priniesol príliš veľa trápenia do života židovských rodín aj tu v Žiline, a to sa nedá ignorovať. Naši predkovia, ktorí sa týmto hrôzam iba prizerali, sa stali svojou nečinnosťou spoluvinníkmi. Je nevyhnutné toto obdobie jasne pomenovať a poprosiť pozostalých a ich rodiny o odpustenie. Povedať úprimne je nám to ľúto a sľúbiť, že sa to už nesmie a nebude opakovať.

Urobme všetko preto, aby sme formou vzdelávania mladých, motivovania k čítaniu kníh, dôsledným vzdelávaním k náboženskej a rasovej tolerancii dokázali pôsobiť na ľudí, aby podobné prejavy nenávisti už nikdy neprevládli v našej spoločnosti.

Každý z nás môže tichou spomienkou vzdať úctu všetkým, ktorí zahynuli počas holokaustu.

 

                                                                                  Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina