T“U bi Švat


23 Keď vojdete do krajiny a budete sadiť ovocné stromy rozličných druhov, netrhajte ich prvé ovocie – ich predkožku! Tri roky sa ich nedotýkajte, nesmú sa jesť!
24 Vo štvrtom roku sa všetko ich ovocie ako dar povďačnosti zasvätí Pánovi.

25 Len v piatom roku môžete jesť ich ovocie, aby ste takto z nich mali bohatšiu úrodu.
Ja, Pán, som váš B-h! … Levitikus 19:23-25

T‘‘U Bi-Š’vat sa slávi 15. deň mesiaca ševat, čo je vlastne aj jeho názov. Poznáme ho aj ako „Nový rok stromov“, ktorý je jedným zo štyroch nových rokov, ako sa môžete dočítať v informáciách o židovskom kalendári. Svojim spôsobom je T‘‘U Bi-Š’vat celkom obľúbený, pretože je na tento sviatok stanovených len málo príkazov a žiadne zákazy.

V dobe chrámu sa od tohto dňa vypočítavala úroda ovocia až do prvého dňa mesiaca elul (Nový rok daní), keď sa do chrámu odovzdávalo desať percent majetku a úrody.

T‘‘U Bi-Š’vat nie je spomínaný v Tóre presne ako Nový rok stromov. Viac menej sa spomína v Mišne a aj to v súvislosti s nezrovnalosťou Šammajovej a Hillelovej školy, keď jedna tvrdí, že sviatok by sa mal sláviť prvého ševata a druhá pätnásteho ševata. Asi je zrejmé, podľa ktorej sviatok slávime.

K sviatku T‘‘U Bi-Š’vat sa viaže niekoľko tradícii. Keďže sa jedná o Nový rok stromov samozrejme je zvykom na tento deň sadiť nové stromy (tento zvyk sa dodržuje v závislosti od klimatického pásma, v ktorom žijeme), ale aj jesť nové ovocie. Býva zvykom aj jesť kandizovaný etrog z posledného sukot.

Hovorí sa, že na T‘‘U Bi-Š’vat sa prejaví všetka sláva izraelskej zeme v ovocí stromov. Päť zo siedmich, ktorými je Izrael požehnaný, sú plody, rastúce na stromoch: granátové jablko, datle, figy, viničné hrozno a oliva a dve ostávajúce sú pšenica a jačmeň.

Tento deň, podľa tradície, izraelská pôda obnovuje svoju silu a plodnosť, aby rodila „olej a med“. Je dňom radosti pre tých, ktorí jej zasväcujú svoj život, pre všetkých obyvateľov Izraela.

Dátumy, na ktoré pripadá slávenie T“U bi Švat podľa občianskeho letopočtu na najbližšie štyri roky, sú nasledovné:

2019
2020
2021
2022
T“U bi Švat 21.01.2019 (5779) 10.02.2020 (5780) 28.01.2021 (5781) 17.01.2022 (5782)