Úryvok časť 7

Rudolf Szél a ďalší, vo výbore pracovali riaditeľ židovskej ľudovej školy Jozef Šalgo, lekár Eugen Gross atď.31

Ešte v roku 1938 je starostom Okresného grémia obchodníctva v Žiline František Reich a riaditeľom Jozef Gál. Obaja pozývajú členov na valné zhromaždenie grémia v Grand Bio Universum, ktoré 20. marca 1938 schválilo založenie Verejnej obchodnej školy v Žiline.32 Táto dvojročná škola začala svoju činnosť 1. septembra 1938.

O hospodárskom význame židov svedčia aj neskoršie ďaleko smutnejšie prehľady: zoznamy arizovaných a likvidovaných podnikov za prvej Slovenskej republiky.

Rastúce sebavedomie židov sa prejavujú nielen v ekonomickej, ale aj v politickej a spoločenskej oblasti. Či to bolo dobré alebo zlé, je otázne. Z hľadiska budúceho vývoja to židom určite neprospelo, ale či to bol dôvod ich neskoršieho prenasledovania? Kto chce psa biť, palicu si nájde. Do plynu šiel rovnako bohatý továrnik, ako aj chudobný podomový obchodník. Pre istotu aj s celými rodinami.

________________________________________
31ŠAŽA, f. OÚ, 628/1933 prez.
32ŠAŽA, f. OÚ, 609/1938 prez.

 

…predchádzajúca strana

…späť