Všetko zlé je na niečo dobré

Táto stará pravda platí aj v dnešnej neľahkej dobe. Mnohé aktivity ŽNO Žilina sú teraz obmedzené alebo zrušené. Po mnohých rokoch sme sa nestretli pri séderovej večeri, nestretávame sa v Klube ŽNO a museli sme dokonca zrušiť aj naše pravidelné júnové akcie. Tryzna, ktorej tradíciu dodržiavame od skončenia vojny,  sa tento rok neuskutoční. Zlá doba, keď mnohí nemôžu pracovať v svojom normálnom zamestnaní nám ale ponúkla možnosť intenzívnejšie sa zaoberať starými židovskými cintorínmi a to je dobré.

V našom kraji je len jedna ŽNO a žilinský cintorín je jediným, na ktorom sa ešte pochováva. No v kraji sa nachádza ďalších 27 cintorínov po zaniknutých ŽNO. Tie sú väčšinou v zlom stave a nie je v našich silách sa o ne starať. Sú však výnimky, a tak môžeme s potešením konštatovať, že dobrovoľníci vo zvýšenej miere pokračujú s revitalizáciou a opravou cintorína v Kysuckom Novom Meste. Ten bol dlho v dezolátnom stave a stal sa vlastne smetiskom priľahlého mestského cintorína. Dobrovoľníci už vlani vyklčovali kríky a vyrezali náletové dreviny. Túto jar, za pomoci mechanizmov, odstránili z plochy stovky ton zeminy, zbytkov betónu a smetí. Objavili sa schody pozdĺž celého okraja cintorína a znovu uzreli svetlo sveta náhrobky, roky pochované pod navozenou zeminou a odpadom. Vztýčenie náhrobkov a zasiatie trávy bude na záver len povestnou čerešničkou na torte. Naše poďakovanie patrí p. Minchovi, Janoškovi a partii ľudí okolo nich, ktorí sa dobrovoľne podujali na túto neľahkú, ale zaslúžilú prácu.

ŽNO Žilina sa stará o cintorín v Kotešovej. Pre pár rokmi bol tak zarastený, že len zasvätený vedel, že medzi stromami, kríkmi a  burinou sú hroby. Postupne sa nám podarilo zorganizovať vypílenie desiatok náletových drevín a odstrániť kríky. Tento rok nás čakalo nepríjemné prekvapenie v podobe vyvráteného statného smreku, ktorý spadol presne medzi dva náhrobky. Firma Seidl, s.r.o. spracovala  drevo zo smreka, vyrezala ďalšie tucty náletových drevín a haldy konárov spracovala na štiepku. Nakoniec sa nám podarilo nájsť nájsť firmu, ktorá vyžínačom zlikvidovala posledné kríky a pokosila cintorín. Táto firma bude pokračovať v prácach na ďalších zanedbaných cintorínoch v kraji.

V minulom týždni sme zahájili práce na oprave vandalmi poškodeného cintorína v Rajci. M. Melicherčík a jeho kolegovia zo stavebnej firmy zatiaľ postavili 11 náhrobkov a v prácach budú pokračovať ďalej. Chceme vztýčiť a opraviť viac ako 20 náhrobkov poškodených maloletými vandalmi.
Veríme, že ku kresťanským dobrovoľníkom, ktorí sa roky vzorne starajú o cintorín v Rajci, sa časom pridajú aj rodičia maloletých vandalov a snáď aj vandali samotní.

V Námestove OZ Pamätaj na čele s Ing. K. Kurtulíkom opravuje vandalmi poškodený cintorín a aj za pomoci organizácii a jednotlivcov sú odhodlaní opäť postaviť všetkých 50 zvalených a poškodených náhrobkov. Nezostane len pri tom, cintorín bude osvetlený a monitorovaný elektronickým monitorovacím systémom.

Koncom marca sme dostali informáciu o postupnom vypílení deviatich stromov na cintoríne v Dolnom Kubíne. Páchateľ sa našiel a budeme od neho požadovať úhradu  spoločenskej škody, ktorú spôsobil nedovoleným vypílením stromov, pri ktorom došlo aj k poškodeniu plota cintorína. Verejnosť v Dolnom Kubíne s nevôľou prijala informáciu o tom, čo sa stalo na našom cintoríne. Dlhoročnej správkyni cintorína v Dolnom Kubíne p. A. Pánikovej sa dostane pomoci od aktivistov z OZ Aktív-Relax.

                                                                                              Pavel Frankl
predseda ŽNO Žilina