Vznik a začiatok nového života

Narodenie, vznik a prvé chvíle života.

[… narodenie]

Aj keď podľa židovského učenia duša človeka existuje už pred jeho narodením, za vznik nového života je považovaný okamih, keď sa dieťa dostane pri pôrode viac ako polovicou svojho tela von z tela matky. Do tohto okamihu ma nenarodené dieťa štatút „potencionálneho života“ a život matky, ktorý je už reálny ma prednosť pred jeho životom. Je to v súlade s prikázaním o ochrane existujúceho života. Z tohto pohľadu sa posudzuje aj umelé prerušenie tehotenstva, ktoré nie je v princípe zakázané, ale jediným dôvodom môže byť ohrozenie života matky. Teória tzv. dedičného hriechu je v judaizme úplne odmietnutá a duša novonarodeného dieťaťa je úplne čistá.

[… meno]

Judaizmus formálne nepredpisuje aké meno by sa malo dať dieťaťu a meno nenesie prakticky žiadny náboženský význam. V skutočnosti „hebrejské meno“ dieťaťa vôbec nemusí byť hebrejské a v dnešných časoch je bežné používanie akýchkoľvek mien podľa módneho trendu. Pre potreby náboženského života dostávajú deti mená, ktoré sa potom používajú napríklad pri volaní chlapcov k čítaniu z Tóry, alebo sa uvádzajú v manželskej zmluve chetube. Dievčatá dostávajú meno pri prvom vyvolaní otca k čítaniu z Tóry a chlapci pri obriezke. Medzi najpopulárnejšie židovské mená, používané nielen Židmi, patria u chlapcov Adam, Jakub, Samuel, Dávid, Daniel … a u dievčat Alica, Rebeka, Sára, Zuzana, Ester …

[… obriezka]

Brit Milah (po slovensky obriezka) bola vždy znakom príslušnosti k židovskému národu. V súčasnosti, keď je obriezka používaná aj u moslimov a stále častejšie rozšírená aj u mužskej populácie bez ohľadu na vierovyznanie, nie je už tým jedinečným znakom Židov, ako tomu bolo v minulosti. Obriezku prikazuje Tóra Gen. 17:10-14 a Lev. 12:3 a je dávnym potvrdením zmluvy medzi B-hom a Abrahámom. Mohel – vykoná Brit Milah na ôsmy deň po narodení chlapca. Pri obriezke asistuje Sandek, niečo ako obdoba „krstného otca“, ktorý dieťa drží počas obriezky. Vedľa Sandeka s dieťaťom je nechaná voľná stolička (ozdobná stolička pre obriezku je často vyhotovená ako dvojstolička) pre Eliáša, ktorý je podľa tradície prítomný na všetkých obriezkach. Počas obriezky je chlapcovi dané „hebrejské meno“. Minjan nie je pre vykonanie obriezky potrebný, avšak účasť desiatich dospelých mužov umocňuje jej slávnostnú atmosféru.

[… adopcia dieťaťa]

Židovské zákony formálne neupravujú adopciu dieťaťa, pretože z ich pohľadu rodičia nie sú vlastníkmi dieťaťa. Samozrejme existujú predpisy upravujúce situáciu, keď nie je dieťa vychovávane biologickými rodičmi. Na tento prípad sa, ako vo vzťahu rodič dieťa, tak dieťa rodič, pozerá, ako by bolo vychovávané jeho vlastnými rodičmi a prikázanie „Cti matku a otca svojho“ platí v plnom rozsahu. Dôležité je ale poznamenať, že aj keď si židovskí rodičia adoptujú nežidovské dieťa, čo je samozrejme možné, nestáva sa automaticky Židom, pokiaľ neprejde formálnym aktom konverzie.