Piatok 22 November 2019
15:38

Zapaľovanie sviečok pred Šabatom - 15:38

Späť na zoznam udalostí