Piatok 25 September 2020
18:18

Zapaľovanie sviečok pred Šabatom - 18:18

Späť na zoznam udalostí