Nedeľa 27 September 2020
18:14

Erev Jom Kipur, zapálenie sviatočných sviečok - 18:14

Späť na zoznam udalostí