Piatok 17 September 2021
18:36

Zapaľovanie sviečok pred Šabatom - 18:36

Späť na zoznam udalostí