Zájazd ŽNO – židovský cintorín v Osoblahe

Podobne vzácny cintorín ako je v Úsove (viď. článok „Zájazd ŽNO – židovský cintorín v Úsove“) sme si na zájazde ŽNO pozreli aj v Osoblahe.

Návštevník cintorína sa z informačnej tabule dozvie, že cintorín bol založený pravdepodobne už v 14. alebo 15. storočí. Najstarší dochovaný náhrobok je z konca 17. storočia. Časť náhrobných kameňov je tzv. sliezskeho typu.

Za fotografie ďakujeme Jurajovi.